جوانان

۱۵۹۹۳۲۸۰۰۵
0

فیلم/ داغ یتیمی که نوید افکاری بر دل این نوجوان گذاشت

نوید افکاری همراه برادر دیگر خود بنام حبیب افکاری در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته و برادر وی با استفاده از کاتر پای یکی از مأموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده است. (بازدید ۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )